The Team


Team Spectrum 2011/2012Coaches
Vincent Fok (Head Coach)
Lim Hann Bin (Assistant Coach)  
(Thanks for the amazing routine and guidance throughout the HO period)

Flyers
Chen Wei
Chong Sue Lin
Felicia Chan
Fiona Nah
Go Cheng Yee
Jeanette Yew
Lee Phei San
Li Yirong
Michelle
Shereen
Tay Hui Yang

Bases
Angus Ho
Fong Chun Hern
Jared
Gerard Christian Ng
Hong Jie
Koh You Jin
Lee Yi Sheng
Lim Hann Bin
Marcus Koh
Matthew Wong
Samuel Sia
Tyson Sim
 Woon Da Jun

Mascot
Yeo Jia Wei as Speed Racer

Team Spectrum 2010/2011 


Team Spectrum 2009/2010

Team Spectrum 2008/2009

Team Spectrum 2007/2008

Team Spectrum 2006/2007

Team Spectrum 2005/2006